இலங்கை நீதி அமைச்சருக்கு பதிலளிக்கும் காணாமல் போன ஆக்கப்பட்ட குழந்தைகளின் வவுனியா தாய்மார்கள்

முன்னால் அமெரிக்க தூதர் பிளேக் அவர்கள் அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பிய,விக்கீலீஸ் கேபிள்களை நீதி அமைச்சர் பார்க்கவேண்டும்.
ஆகவே நீதி அமைச்சர் எந்த பொறுப்பற்ற அறிக்கையையும் கூற முடியாது.

முன்னாள் அமெரிக்க தூதர் ராபர்ட் பிளேக்கின் கூற்றுப்படி, துணை ஆயுதக்குழுகள் (ஒட்டுக்குழு) தமிழ் பெண்கள் மற்றும் சிறுவர்களை வெளிநாடுகளுக்கு அடிமை மற்றும் விபச்சாரத்திற்காக கடத்தி வந்தனர்.

அமெரிக்க அறிக்கைகள் இராணுவ ஒட்டுக்குழுக்கள் சட்டத்திற்கு புறம்பான கொலைகள், கடத்தல்கள், குழந்தை கடத்தல், மிரட்டி பணம் பறித்தல் மற்றும் விபச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளன.

2007 மே 18, 09:22 (வெள்ளிக்கிழமை) வாஷிங்டனுக்கு அனுப்பப்பட்ட அமெரிக்க கேபிள் அறிக்கையிலிருந்து சில பிரித்தெடுத்தல்கள்.

அமெரிக்க அறிக்கையில் துணை ஆயுதக்குழு பல தமிழ் குழந்தைகளை காணாமல் போகச் செய்தார்கள்
டெஸ் ஹோம்ஸ்லில் வேலை செய்த ஆஸ்திரேலியர் ஒருவர் , பெண்கள் எவ்வாறு கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறார்கள் என்பதை சுயாதீனமாக விவரித்தார்

விபச்சாரம், அல்லது கடத்தல்காரர்களிடம் தங்கள் குழந்தைகளை விட்டுக்கொடுப்பது.

பிரதான ஒட்டுக்குழு மற்றும் அவரது துணை இராணுவப் படைகள் குழந்தைகளை அடிமைத்தனத்திற்கு விற்றதாக அமெரிக்க அறிக்கை கூறுகிறது.

இந்தியா மற்றும் மலேசியாவில் உள்ள ஒட்டுக்குழு வலைப்பின்னல்கள் மூலம், பொதுவாக சிறுவர்கள் வேலை முகாம்களுக்கும் பெண்கள் விபச்சார வளையங்களுக்கும் எடுத்து செல்லப்பட்ட்னர்.

நீதி அமைச்சரே, இந்த துணை ஆயுதக்குழுக்கள் எங்கள் குழந்தைகளை எங்கு அனுப்பினார்கள் என்பதை முதலில் அறிந்து, பின்னர் பேசுங்கள்.

நீதி அமைச்சர் அவர்கள் இவர்கள் அனைவரையும் பாதுகாப்பதாக பதியப்படும்.

எங்களுக்கு பணம் அல்லது இறப்பு சான்றிதழ் தேவையில்லை. எங்கள் குழந்தைகளுக்கு என்ன நடந்தது என்பதை அறிய விரும்புகிறோம். அவர்கள் அனைவரும் இலங்கையிலோ அல்லது வேறு சில நாடுகளிலோ உயிருடன் இருக்கிறார்கள் என்பது எங்களுக்குத் தெரியும். துணை ஆயுதக்குழுக்களை விசாரித்து அந்த நாடுகளை அறிந்திருக்கலாம்.

80,000 விதவைகள், 50,000 ஆதரவற்றோர் மற்றும் 25,000 காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர் எப்படி நடந்தது என்பதை தமிழர்கள் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறார்கள்.

ஸ்ரீ லங்காவால் எங்கள் குழந்தைகளைக் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்பது எங்களுக்குத் தெரியும், எனவே நாங்கள் எங்கள் குழந்தைகளைக் கண்டுபிடிக்க உதவுவதற்காக அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் இந்தியாவை அழைக்கிறோம்